top of page
Zoeken

Een veiligheidscultuur creëren binnen de organisatie

Op 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag wordt georganiseerd door de International Labour Organization en is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een essentieel onderdeel van gezondheid en veiligheid op het werk is een duidelijk beleid ten opzichte van veiligheidsregels. Want hoe zorg je ervoor dat veiligheidsregels écht worden begrepen en toegepast binnen een organisatie? Rob Fennema deelt vier belangrijke stappen die essentieel zijn.

 

Bewustwording

''Bewustwording vormt de basis van een veilige werkomgeving. Neem het voorbeeld van struikelgevaar, tijdens traplopen bijvoorbeeld. Je kan van de trap vallen, of op de trap struikelen en je stoten. De gevolgen kunnen beperkt maar ook ernstig zijn. Met mogelijk het (tijdelijk) niet meer kunnen hervatten van werkzaamheden. Bewustwording van risico’s en gevolgen zet de deur naar de volgende belangrijke stap open.''

 

Vastleggen en overbrengen van regels

''Het is vanzelfsprekend dat om veiligheidsregels goed over te brengen, je de regels als organisatie eerst goed hebt vastgelegd. Veiligheidsregels dienen gedocumenteerd en actief gecommuniceerd te worden. Idealiter komen medewerkers de veiligheidsregels op meerdere plekken en in verschillende vormen tegen. Nadat medewerkers bewust zijn geworden van struikelgevaar, tijdens het trap op- en aflopen bijvoorbeeld, is er meer draagvlak ontstaan voor deze veiligheidsregels. De medewerkers zijn zich er nu van bewust dat mogelijke consequenties van incidenten niet wenselijk zijn en voorkomen moeten worden. Nu weten en begrijpen medewerkers dat een hand aan de leuning op de trap een logisch onderdeel is van de veiligheidsregels en cultuur van de organisatie.''

 

Controleren

''Er is nu actief gecommuniceerd dat er risico's zijn mét consequenties, en dat er daarom veiligheidsregels zijn opgesteld binnen de organisatie. Het is belangrijk dat er een beleid is voor controle op de veiligheidsregels. Hoewel 'controleren' wellicht een negatieve klank heeft, geven controles juist aan dat veiligheid een hoge prioriteit heeft binnen de organisatie. Het geeft medewerkers het vertrouwen dat hun welzijn serieus wordt genomen en moedigt hen aan om zelf ook actief bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Bovendien dragen controles bij aan het identificeren van potentiële veiligheidsrisico's en het implementeren van verbeteringen waar nodig.''

 

Sanctiebeleid

''Tot slot is het belangrijk dat er is vastgelegd wat er gebeurt indien de veiligheidsregels niet worden nageleefd. Het vaststellen van een duidelijk sanctiebeleid is een essentieel onderdeel van een sterk veiligheidsbeleid. Stel je voor dat je in de bebouwde kom rijdt. Je weet en begrijpt dat je maximaal 50 kilometer per uur mag rijden. Tóch houd je je beter aan de regels wanneer je weet dat er wordt gecontroleerd en dat er mogelijk een sanctie volgt bij het overschrijden van de maximum snelheid. Zo werkt dat in een werkomgeving ook. Hierbij geldt hetzelfde als bij het controlebeleid: het geeft aan dat veiligheid een hoge prioriteit heeft binnen de organisatie.''

Overbrengen van veiligheidsregels

Benieuwd hoe Instructiefilm.nl jouw organisatie kan helpen met het overbrengen van veiligheidsregels? Onze adviseurs helpen je graag.
9 weergaven0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page